strip

ההזדמנות שלך להצטרף לאלביט מערכות ולהיות שותף/ה להצלחות בינלאומיות מוכחות במגוון רחב של תוכניות ביטחוניות ברחבי העולם, לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות וייצור מערכות איכותיות עבור פלטפורמות ביטחוניות ואזרחיות בתחומי החלל, האוויר, הים והיבשה.

sendBigBT
stripLinkedin